โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้สารสกัดซาโปนินจากพืชในท้องถิ่นในการพัฒนาแผ่นปูปลูกสตรอเบอร์รี่กำจัดหอยทาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชพรรณ ชลัมพุช

  • วิลาวัลย์ มณีรัตน์

  • อัจฌิมา บุญทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ซาโปนิน

  • พืช สารสกัด

  • หอยทาก กำจัด

  • แผ่นปู การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารสกัดซาโปนินจากพืชในท้องถิ่นในการพัฒนาแผ่นปูปลูกสตรอเบอรี่เพื่อกำจัดหอยทากโดยสกัดสารซาโปนินจากพืช 3 ชนิดคือ มันมือเสือ ว่านค้างคาวดำ และกระเทียมพบว่าซาโปนินที่สกัดจากได้จากว่าค้างคาวดำทำให้เกิดฟองมากที่สุด ในการทดลองต่อมาได้ทดลองความเข้มข้นที่เหมาะสมที่มีผลต่อคุณภาพของแผ่นปูและประสิทธิภาพในการกำจัดหอยทากโดยนำกระดาษชุบสารโปนินความเข้มข้นต่างๆโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวทำละลายทดสอบสมบัติของแผ่นปูปลูกที่ได้ โดยวิเคราะห์ค่าความเหนียว ความทนทานต่อความชื้นความคงทนต่ออุณหภูมิการป้องกันเชื้อรา Rhizopussp. พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดซาโปนิน 20% มีความเหมาะสมที่สุด และยังทำให้แผ่นปูปลูกมีประสิทธิภาพที่ดีต่อการกำจัดหอยของแผ่นปูปลูกสตรอเบอร์รี่ต่อการกำจัดหอยทากพบว่า สารสกัดซาโปนิน 20% ช่วยกำจัดหอยทากมากที่สุด เมื่อเทียบกับชุดควบคุม ทั้งนี้สารสกัดไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นสตรอเบอร์รี่