โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ด้วยมะคำดีควาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุสุมา สยะนานนท์

  • ขวัญสุนิตย์ พิพัฒนานันท์

  • ภัทราภรณ์ บุญดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญู

  • วารุณี วิจิตรพล

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้ผลมะคำดีควายมาผลิตสารกำจัดคราบหมองคล้ำของโลหะ โดยนำผลมะคำดีควายตำละเอียดมาสกัดด้วยน้ำเดือด กรองได้ของเหลวสีเหลืองอมน้ำตาลมีคุณสมบัติเป็นกลาง เมื่อทดสอบโดยนำแผ่นทองแดงที่หมองคล้ำแช่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วขัดด้วยแปรงลวดทองเหลือง พบว่าแผ่นทองแดงมันวาวใกล้เคียงกับการใช้น้ำยาล้างโลหะ จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนโดยมวลของผลมะคำดีควายกับน้ำที่เหมาะสมในการสกัด คือ 1:25 และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดคราบหมองคล้ำ เมื่อนำสารสกัดจากผลมะคำดีควายผสมขี้เถ้าแกลบ พาราฟินและวาสลินได้เป็นครีมจากผลมะคำดีควาย เมื่อทดสอบโดยนำไปขัดเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะ พบว่าทำให้โลหะมันวาวเร็วขึ้นและรักษาความมันวาวได้นาน เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตครีมขัดโลหะจากผลมะคำดีควาย พบว่าต่ำกว่าราคาขายของครีมขัดโลหะในท้องตลาดถึง 57.5 เปอร์เซ็นต์