โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบล็อกประสานจากเปลือกมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพร บุญเจิม

  • พัชรภรณ์ สักเพ็ง

  • วิชุดา ดีพรมมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ศึกษาโครงงานนี้เพื่อลดปัญหาจากเปลือกมะขามที่สร้างมลพิษแก่อากาศอย่างมาก โดยชาวบ้านได้นำเปลือกมะขามซึ่งเป็นขยะมาเผาทำให้มีควันคลุ้งไปทั้งหมู่บ้าน ก่อให้เกิดมลพิษ จึงได้คิดหาวิธีการนำเปลือกมะขามไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำไปผสมกับทราย ปูน และน้ำ นำไปอัดตามกรรมวิธีการทำบล็อกประสาน โดยใช้เปลือกมะขามบดละเอียด ทดแทนดิน พบว่าเปลือกมะขามสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำบล็อกประสานได้ โดยลักษณะของบล็อกที่ได้มีความแตกต่างกันไปตามส่วนประกอบ สามารถนำไปวางอ่างบัวหรือก่อสร้างเป็นรั้วได้ โดยสูตรที่เหมาะสมคือ มะขาม 3 ส่วน ดิน 2 ส่วน ทราย 2 ส่วน ปูน 2 ส่วน ขึ้นไป