โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องข้าวเคลือบสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชญา กิตติ

  • ภูมิ ไชยรัตน์

  • วรรณศิริ ฉายศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำเพื่อเพิ่มสีสันดึดูดความสนใจ ให้ข้าวน่ารับประทานยิ่งขึ้น และเพิ่มปริมาณสารอาหารอาหารให้มีสารอาหารในข้าวมากขึ้น โดยได้นำพืชผัก มาศึกษาข้อมูล 7 ชนิด คือ อัญชัญ กระเจี๊ยบ ผงขมิ้น ตำลึง อัญชัน+น้ำมะนาว โคลงเคลง และดอกคำฝอย แล้วนำพืชเหล่านี้มาทดสอบการติดสีในข้าว