โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรูปทรงเรขาคณิตกับการออกแบบอุปกรณ์ฝึกทักษะตะกร้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎา ธรรมโร

  • พรรัตน์ คงแก้ว

  • วัชระ มุสิกะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกร้อ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เรขาคณิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการออกแบบอุปกรณ์ชุดฝึกทักษะตะกร้อ โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ คือ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และรูปวงกลม ใช้ยางอิลาสติกขึงชุดฝึกเป็นลายขัด จากการทดลองขว้างลูกตะกร้อใส่พื้นที่ชุดฝึก พบว่าชุดฝึกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะสมที่สุด เพราะมีพื้นที่ด้านข้างมากกว่ารูปเรขาคณิตรูปอื่นๆ ผลการศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการขึงบนพื้นที่ชุดฝึก โดยใช้เชือกฟาง แผ่นพลาสติก ริบบิ้น และยางอิลาสติก โดยขึงด้วยแรงดึงเท่ากัน จากการทดลองขว้างลูกตะกร้อเพื่อสังเกตการกระดอน พบว่าวัสดุอิลาสติกเหมาะสมที่สุด โดยลูกตะกร้อกระดอนได้ดีที่สุด จากนั้นทดสอบการวางชุดฝึกทักษะตะกร้อทำมุมต่างๆ กัน คือ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 และ 90 องศา ทดลองขว้างลูกตะกร้อเพื่อสังเกตทิศทางการกระดอน พบว่าการขว้างลูกตะกร้อใส่พื้นที่ชุดฝึกที่มุมต่างๆ ทำให้การกระดอนแตกต่างกัน จึงสามารถฝึกใช้อวัยวะของร่างกายรับลูกตะกร้อที่กระดอนมาได้ ตั้งแต่ศีรษะ หน้าอก ท้อง เข่า ข้างเท้าด้านใน และหลังเท้า ซึ่งสามารถฝึกทักษะตะกร้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ