โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาวเหนียวจากคราบน้ำมันตู้ดูดควัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรดา เข็มมะรัตน์

  • อภิญญา ตันพานิชกุล

  • ไกรสร ยะหัตตะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตกาวเหนียวจากคราบน้ำมันตู้ดูดควัน พบว่าการทำกาวเหนียวส่วนผสมที่ดีที่สุดคือ การใช้คราบน้ำมัน : ยางสน : น้ำมันละหุ่ง เป็น 2.5 : 3.5 : 2.5 มีความเหนียวมากที่สุดประมาณ 2.43 นิวตัน แต่ต่ำกว่ากาวเหนียวท้องตลาด 3.13 นิวตัน ทดลองนำไปดักในท้องนาใน 1 วัน มีแมลงมาติดประมาณ 10-15 ตัว แมลงที่ติดมีทั้งแมลงที่มีประโยชน์และโทษ เป็นการลดควันพิษในพืช