โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษลิตมัสจากพืชมีสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภัสสร ใจวัน

  • พรชัย ใจเที่ยง

  • พัชรินทร์ ใจเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์