โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสุดยอดเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดภูมิปัญญานักเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนากร เกษรพันธ์

  • พรมสิทธิ์ โตปินใจ

  • สุทธิพงษ์ โตปินใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์