โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นสายลายสวยด้วยอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญสิรี ช่วงวิไล

  • นันทพร พันธุ์เอี่ยม

  • วรินรำไพ จำเรียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัตติยา ตันเจริญ

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้า การย้อม

  • สีธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าที่ย้อมสีจากพืชผัก ทำให้เกิดลวดลายด้วยสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ของสีธรรมชาติ โดยนำเทคนิค และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสกัดด้วยตัวทำละลาย การตรวจสอบความเป็นอินดิเคเตอร์โดยใช้กรด-เบส เทคนิคการย้อมสี การเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมเพื่อให้สีติดทนทานต่อการซัก ความร้อน แสง พบการทดลองพบว่า ต้มฝ้ายดิบ ผ้ามัสลิน มวล 1 กิโลกรัม ด้วยน้ำซาวข้าวที่มีใบยูคาลิปตัส เพื่อกำจัดไขมันขี้ผึ้ง และแป้งในเส้นใยเมื่อนำไปย้อมกับสีม่วงของกระหล่ำปลี มวล 3 กิโลกรัม จะมีการดูดซึมสีได้ดี นำไปเคลือบด้วยน้ำโคลนนา น้ำปูนใส และน้ำสนิมเหล็ก จะทนทานต่อการซัก ความร้อน แสงและทำให้เกิดลวดลายหลากสีบนผืนผ้าสีม่วงที่สดใน เป็นการใช้พืชผักที่มีสี และสารเหลือทิ้งในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังลดปัญหามลภาวะจากการใช้สารเคมี เกิดความปลอดภัยและประหยัดอีกทางหนึ่งด้วย