โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของแมลงในป่าเต็งรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพิษ สำเภาพ่อค้า

  • อังคาร มุ่งเกิด

  • อาทิตย์ ศรีสุวอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์