โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีสะอาดในการทำชุดทดสอบฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดธิสา ศรีสวัสดิ์

  • สุดาภรณ์ น้อยเจริญ

  • สุวัฒน์ ไชยปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์