โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพของดินสอพองในการทำสีนำจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรเจิด ตั้งประโคน

  • ภูวนัย เขจรพูล

  • สุวรรณี พลากรไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิ่น ช่างทอง

  • วิรัช ศรีประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์