โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนรกสำหรับยุงร้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • จรุณี เซ่อ๋อง

 • ปรียานุช บุญรัตน์

 • สว่างวรรณ พิทยานฤมาน

 • สุวิสา ลิ่มสกุล

 • สโรชิน ธารธรรมมงคล

 • อโณลักษณ์ กูรมาภิรักษ์

 • เปรมจิตร เผ่าจำรูญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • พัฒนี ศุขนิคม

 • สุวิทย์ เอกศิรินิมิตร

 • อรอนงค์ วทัญญูตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p82

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • ยากันยุง

 • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนรกสำหรับยุงร้ายเป็นการทดลองเกี่ยวกับการกำจัดยุง โดยใช้ยากันยุง ซึ่งผลิตจากเปลือกส้ม เปลือกมะนาว โดยนำมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส แล้วนำมาบดให้ละเอียด จากนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกนำมาคั่ว อีกส่วนหนึ่ง เป็นผงธรรมดา จากนั้นนำมาทำยากันยุงชนิดน้ำ โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วนต่างๆ ซึ่งพบว่าอัตราส่วนที่ดีที่สามารถกำจัดยุงได้ คือ ผงเปลือกส้มคั่ว 3 กรัม น้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร อัตราการตายของยุงใน 30 ตัว เป็น 5/30 เมื่อทราบผลว่า เปลือกส้มและเปลือกมะนาวสามารถกำจัดยุงได้ จึงนำเปลือกสัมและเปลือกมะนาวมาทำเป็นยากันยุงชนิดอัดแท่ง โดยใช้ตามสูตรส่วนผสมต่างๆ ส่วนผสมที่ควบคุมปริมาณแน่นอน คือกาว ร้อยละ 30 น้ำร้อยละ 5 น้ำมันพืชร้อยละ 5 จากสูตรที่ใช้ผงเปลือกส้มที่สามารถกำจัดยุงได้ดีที่สุด และอัตราการจุดติดดีคือ สูตร ผงเปลือกส้ม : ขี้เลื่อย : กาว : น้ำ : น้ำมันพืช 3:3:3:1/2:1/2 อัตราส่วนใน 10 ส่วน และส่วนผสมที่ใช้ผลเปลือกมะนาวที่สามารถกำจัดยุงได้ดีที่สุด และอัตราการจุดติดดีคือ สูตรผงเปลือกมะนาว : ขี้เลื่อย : กาว : น้ำ : น้ำมันพืช 3:3:3:1/2:1/2 อัตราส่วนใน 10 ส่วน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เหมือนกับสูตรของการใช้ผงเปลือกส้ม จึงคิดที่จะนำผงเปลือกส้มผสมผลเปลือกมะนาวมาผสมกันเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น สำหรับอัตราส่วนที่ดีที่สุด คือ ผงเปลือกส้ม : ผงเปลือกมะนาว : ขี้เลื่อย : กาว : น้ำ : น้ำมันพืช 2:1:3:1/1:1/2 อัตราส่วนใน 10 ส่วน อัตราการตายของยุงเป็น 15/30 ซึ่งสูตรนี้สามารถกำจัดยุงได้มากที่สุด จากการทดลองทั้งสอง หำหรับยาจุดกันยุงที่ทำจากพืชตระกูลส้มนี้ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าในท้องตลาด และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาจุดกันยุงในท้องตลาดอีกด้วย