โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะนาวและชมพู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนนิกานต์ ปิ่นทองคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชมพู่่การเก็บ

  • มะนาวการเก็บ

  • ว่านหางจระเข้ สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารจากว่านหางจระเข้สามารถควบคุมการเจริญของราในกลุ่ม Penecillium Spp. ได้ โดยราในกลุ่มนี้เป็นสาเหตุของโรคที่สำคัญ ในการเก็บรักษาผักผลไม้การใช้สารธรรมชาติแทนสารเคมีสังเคราะห์จะปลอดภัยกับผู้บริโภคมากกว่า ในการศึกษาครั้งนี้จึงนำสารสกัดที่ได้จากวุ้นว่านหางจระเข้มาเคลือบผิวผัก ผลไม้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะนาวและชมพู่ พบว่า การเคลือบผิวมะนาวด้วยสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50 เปอร์เซนต์น้ำหนักโดยปริมาตร แล้วนำมาเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง (28 ± 2 องศาเซลเซียส) ให้ผลดีในการชะลอการสุญเสียน้ำหนัก การเปลี่ยนแปลงสีผิว รวมทั้งสามารถชะลอการเกิดโรคของผลมะนาวได้ดีกว่าการที่ไม่เคลือบผิว