โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไม้เท้าสารพัดประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ งามเฉลียว

  • ปัณณวิชญ์ สามแก้ว

  • วงศธร ปิติทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • ไม้เท้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาการทรงตัว คนแก่ชรา คนพิการทางสายตา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่ปลอดภัยมากขึ้น การก้มหยิบของต่างๆของที่มีการทรงตัวที่ไม่ดี หรือก้มลงยาก หลังไม่สามารถโค้งงอได้ตามปกติเนื่องจากความแก่ชรา ทางกลุ่มจึงคิดประดิษฐ์ไม้เท้าชนิดนี้ขึ้นมาโดยอาศัยหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อนแต่ได้ผลทางการปฏิบัติใช้ได้ดี โดยประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากรถจักรยาน(เบรคจักรยาน) รถยนต์(เซนเซอร์) ท่อพีวีซี นำมาประกอบกันเป็นไม้เท้าสารพัดประโยชน์ สามารถช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาดังกล่าวได้จริง