โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผงกล้วยดิบชะลอข้าวบูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทักษพร โพธิ์อ่อน

  • ธนัชพร ประกอบทรัพย์

  • วิริญดา อนุสรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยดิบ

  • ข้าวหอมมะลิ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน ผงกล้วยดิบเพิ่มระยะเวลาชะลอข้าบูด ที่คณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นมานั้นมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาคุณสมบัติพิเศษของผงกล้วยดิบที่มีผลต่อในการยับยั้งการเจริญเติบของเชื้อราและแบคทีเรียที่มีในข้าวหุงสุก แบ่งขั้นตอนในการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของผงกล้วยดิบที่ช่วยชะลอการบูดของข้าวได้ดีที่สุด จากการทดลองพบว่าผงกล้วยดิบน้ำว้านั้นสามารถชะลอข้าวบูดได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 เปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างผงกล้วยดิบและข้าวที่มีผลต่อการชะลอข้าวบูดได้ดีที่สุด จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียในข้าวดีที่สุดคือ อัตราส่วนผงกล้วยน้ำว้าดิบ 3 ช้อนชาต่อปริมาณข้าวหอมมะลิ 1 ถ้วยตวง ตอนที่ 3เปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเมื่อผสมกับผงกล้วยดิบแล้วมีผลต่อการชะลอข้าวบูดได้ดีที่สุด จากผลการทดลองพบว่า ชนิดของผงกล้วยดิบที่ดีที่สุดคือ ผงกล้วยดิบน้ำว้า ในปริมาณที่ดีที่สุดคือ ปริมาณ 3 ช้อนชา และจะมีผลกระทบต่อการยับยั้งเชื่อราและแบคทีเรียในข้าวพันธุ์ปทุมธานีได้ดีที่สุด ดังนั้นจากการทดลองสรุปได้ว่า ผงกล้วยดิบมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียและยังสามารถช่วยยืดเวลาช่วยข้าวบูดได้