โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาล้างโลหะจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีราพร แปงใส

  • พิทธิยา มาชัยวงค์

  • เบญจมาศ อินจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาทำเป็นน้ำยาล้างโลหะต่างๆให้มีความมันวาวโดยนำวัตถุดิบดังต่อไปนี้มาทำการทดลอง ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างวาสลีน 200 ml. ต่อพาราฟิน 200 ml. มะคำคีควาย 40 ml. และน้ำมันมะกอก 40 ml. ให้ประสิทธิภาพในการขจัดคราบความหมองคล้ำของโลหะดีที่สุด สามารถรักษาความมันวาวได้นาน และประสิทธิภาพใกล้เคียงกับน้ำยาขัดโลหะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป