โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้เปลือกของสัตว์ทะเลบางชนิดไล่มด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จริยา รูปใหญ่

  • พลวัชร ภู่พิพัฒน์

  • พิชญ์วดี สารพานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุปรีดา จุฬาวัฒนทล

  • อัญชลี วุฒิภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มด

  • เปลือกหอย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกสัตว์ทะเลประเภทหอยเปลือกหนาได้แก่ หอยหวาน หอยลาย หอยนางรม หอยแครง สามารถไล่มดได้เพราะมีสารแคลเซียมคาร์บอเนต และสารพวกไอโอไดด์ ไอโอเดต สารประกอบพวกแมกนีเซียมที่อยู่ในเปลือกพร้อมทั้งกลิ่นของสารบางชนิดในเปลือกหอยทำให้มดเข้าหาน้อยกว่า 10 ตัว แต่เปลือกแมงดาทะเลมี แคลเซียมคาร์บอเนตน้อยแต่ไล่มดได้ เพราะมีกลิ่นสารบางชนิดที่มดไม่ชอบ