โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคั่วถั่วอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรพล พรงาม

  • สมชาย วัฒนพิทักษ์

  • เสถียรพงษ์ คงกระจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา ชูชั่ง

  • วาสนา สังขวดี

  • สุวรรณี กานยะคามิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่ว

  • เครื่องคั่วถั่ว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องคั่วถั่วอัตโนมัติ เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้ได้เครื่องคั่วถั่วที่มีคุณภาพ ขั้นตอน คือ นำเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 1 นิ้ว ยาว 56 ซม. สูง 80 ซม. กว้าง 26 ซม. มาต่อเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อทำเป็นขาตั้ง ด้านข้างยึดด้วยแผ่นเหล็กแบนขนาด 5  19 ซม. นำเหล็กตัน 6 หุน มาเชื่อมติดกับถังสแตนเลสเพื่อทำเป็นแกนหมุน โดยยึดกับแผ่นเหล็กกลมด้วยน็อต ติดจานโซ่จักรยานกับแกนถังสแตนเลสแล้วต่อโซ่ไปยังมอเตอร์ปัดน้ำฝน ต่อมอเตอร์ปัดน้ำฝนเข้ากับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ จากหม้อแปลงไฟฟ้า กดสวิตซ์ให้เครื่องทำงาน จากนั้นการทดลองคั่วถั่วลิสง พบว่าเครื่องถั่วอัตโนมัติสามารถคั่วถั่วลิสงให้สุกได้ มีสีเปลือกสีเหลืองอมน้ำตาลและมีรอยไหม้เล็กน้อย สามารถนำเครื่องคั่วถั่วอัตโนมัตินี้มาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน