โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นกันความร้อนจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุธี ยศแก้ว

  • อภิวัฒน์ ณะวรรณ์

  • เคนนิติ สุระใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิดา ป้อต๊ะมา

  • นิระมล เต็มปี

  • สังเวียร วะเท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวิทยา (มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์