โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของเมล็ดมะละกอต่อการสืบพันธ์ของสัตว์เพศผู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ

  • สโรชา ชูช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะละกอ

  • สัตว์ การสืบพันธุ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ผลของเมล็ดมะละกอต่อการสืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้ ทำเพื่อต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น จากคำกล่าวอ้างของภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ห้ามกินเมล็ดมะละกอ จึงได้ทำการทดลอง นำเมล็ดมะละกอไปให้ยุงลาย ปลาหางนกยูง ปลาตะเพียนขาวและกบกิน พบว่าเมล็ดมะละกอแก่ นำมาผสมกับอาหารแล้วมีผลทำให้ยุงลายตัวผู้ที่เลี้ยงไว้ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ และปลาหางนกยูงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เช่นเดียวกันซึ่งส่วนของเมล็ดมะละกอแก่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ส่วนที่เป็นสีขาวในสุดของเมล็ด เมื่อทำการตรวจสอบพบว่า ปลาตะเพียนขาวที่กินอาหารที่ผสมกับเมล็ดมะละกอ จะมีปริมาณอสุจิน้อยกว่าปลาตะเพียนขาวที่ไม่ได้กินและพบว่ากบที่กินอาหารผสมกับเมล็ดมะละกอจะมีน้ำหนักและขนาดของอัณฑะเล็กกว่าชุดควบคุม ดังนั้นโครงงานเรื่องนี้เป็นข้อสรุปได้ว่า ความรูจากภูมิปัญญาในเรื่องการกินเมล็ดมะละกอทำให้เป็นหมันนั้นสามารถเชื่อถือได้ และผลการทดลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงชีวภาพต่อไป