โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเก็บน้ำยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัตพล พยัคฆ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สวนยาง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเก็บน้ำยาง ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บน้ำยาง สามารถเก็บน้ำยางได้เร็วขึ้น ช่วยผ่อนแรงในการเก็บน้ำยาง และการเก็บน้ำยางนิยมแขวนถังไว้บนมือ และทุกคนจะมีความเมื่อยล้า บริเวณข้อแขน ทางผู้จัดดจึงได้ประดิษฐ์เครื่องเก็บน้ำยางที่สามารถดูดน้ำยางได้รวดเร็ว และมีความสะดวก สบายขณะปฏิบัติงาน เครื่องเก็บน้ำยางนี้ประกอบด้วยคันโยกที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของเครื่องทำหน้าที่ให้กระบอกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เพื่อสูบน้ำยางจากถ้วยรับน้ำยาง ผ่านหัวดูดแบบหัวแบน เครื่องเก็บน้ำยางที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถลดเวลาในการเก็บน้ำยางได้ถึง 20 % และสะดวก สบาย กว่าการเก็บน้ำยางด้วยมือคน ลดอาการปวดเมื่อยบริเวณข้อแขนเนื่องจากการเก็บน้ำยาง มีต้นทุนในการผลิตต่ำ นำเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ มีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ชาวสวนยางสามารถผลิตขึ้นใช้ได้เอง มีรูปทรงกระทัดรัด และเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในสวนยางพารา