โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทียนไขไหม้ช้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รวงข้าว ยคชรัตน์

  • วราภรณ์ แซ่ม้า

  • ศศิริวิมล ดอนชูไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำโครงงานเรื่อง เทียนไขไหม้ช้า จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ เพื่อศึกษาอัตราส่วนของ เกลือ: น้ำยาล้างจาน: พาราฟิน ในการทำไส้เทียนไข ที่มีผลต่อระยะเวลาในการเผาไหม้ของเทียนไข ที่มีผลต่อระยะเวลาในการเผาไหม้ของเทียนไข ศึกษาจำนวนเส้นฝ้ายที่ใช้ทำไส้เทียนไข ที่มีผลต่อระยะเวลาการเผาไหม้ของเทียนไข ศึกษาความเข้มของแสงจากเทียนไขไหม้ช้า คณะผู้จัดทำทำโครงงานเรื่อง เทียนไขไหม้ช้า ศึกษาทดลองออกการผลิตไส้เทียน และหล่อเทียน และทดสอบการเผาไหม้ของเทียนไข พบว่าเทียนไขไหม้ช้าที่ผลิตขึ้นใช้เวลามในการเผามากกว่า เทียนไขตามท้องตลาดและเทียนไขไหม้ช้าที่เหมาะสมที่สุด จากการทดลองคือ เทียนไขที่ไส้เทียนทำด้วยเส้นด้ายของฝ้าย จำนวน 9 เส้น แล้วควั่นรวมกัน และนำไปชุบในสารละสายที่มีส่วนผสมเกลือป่น จำนวน 1 ช้อนเบอร์ 1 กับน้ำยาล้างจาน 10 ml ชุบพาราฟินแล้วหล่อเทียนไขในอัตราส่วน พาราฟิน 100 กรัม : ไมโครแวค 0.5 กรัม สามารถใช้เวลามากที่สุดในการเผาไหม้ เป็นเวลา 2.42 ชั่วโมง และให้ความสว่าง 92 Lux