โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลักษณะและพฤติกรรมของแมงมุมมดแดงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนม์เจริญ ทองเกียรติ

  • วัชราทร รามสุวรรณ์

  • สุรเกียรติ ตรีเพชรประภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • แมงมุมมดแดง พฤติกรรม

  • แมงมุมมดแดง โครงสร้าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและพฤติกรรม ระหว่างมดแดงและแมงมุมมดแดง จากการสังเกตในธรรมชาติ พบแมงมุมมดแดงสามารถเคลื่อนที่เข้าออกภายในรังไข่ของมดแดงได้ โดยมดแดงไม่ทำอันตรายจึงเกิดความสนใจทำการศึกษา จากการศึกษาสำรวจการกระจายตัวของแมงมุมมดแดงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าในสภาพพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นต้นจากจะพบประชากรหนาแน่น ในด้านโครงสร้างจะปรับสีให้เหมือนกับมดแดงปรับส่วนของร่างกายที่มีเพียง 2 ส่วน ให้ดูเหมือนว่ามี 3 ส่วน คือ หัว อก ท้อง เมือนกับมดแดง ปรับตาหลอกให้คล้ายกับตาประกอบของมดแดงให้มีลักษณะกลมโตเป็นจุดสีดำทั้ง ๆ ที่แมงมุมมีตาเดี่ยวขนาดเล็กปรับเปลี่ยนรูปร่างของขาให้ยืดยาวออกและเล็กลงและยังยื่นขาหน้ามาว่างไว้ใกล้ปากเพื่อหลอกว่ามีหนวด ปรับลักษณะของปากให้ยาวออกมาเหมือนกับมดแดงกำลังขนอาหาร ปรับที่ปั่นใยให้เรียวคล้ายเหล็กในของมดแดง การปรับนูปลักษณ์อย่างนี้เป็นแบบ spinnerets นอกจากนั้นยังปรับพฤติกรรมให้ใกล้เคียงกับมดแดง ตั้งแต่ท่วงท่าการเดิน โดยจะเดินเอียงซ้าย ขวา ชูขาหน้าโบกไปมาเป็นหนวด คล้ายมดแดง ดังนั้นจากการปรับตัวเหล่านี้ แมงมุมมดแดงจึงเป็นนักล่ามดแดงที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้คล้ายมดแดงเพื่อไปโจรกรรมไข่มดแดง โดยมดแดงไม่ได้ทำอันตราย