โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหุ่นยนต์เตือนภัยไฟไหม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาคริต พึ่งแย้ม

  • ดารารัตน์ แสงศรีจันทร์

  • พิมพ์นารา อินตารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญานัท บัวหลวง

  • นิตยา อุดทาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • หุ่นยนต์เตือนไฟไหม้

  • อัคคีภัยการป้องกัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสภาพอากาศในประเทศไทยมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูง ซึ่งมักเกิดไฟไหม้ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้เป็นเวลานาน จึงมักทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เพื่อรู้ทันและแก้ไขก่อนที่ไฟจะลุกลามไปมาก จนทรัพย์สินเสียหายและอาจเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการทำหุ่นยนต์เตือนภัยไฟไหม้ขึ้น โดยที่หุ่นยนต์จะเดินสำรวจบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ถ้าในบริเวณนั้นเกิดเหตุขึ้น หุ่นยนต์ก็จะเตือนภัยโดยส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้เจ้าของบ้านได้รู้และในขณะเดียวกันหุ่นยนต์ก็จะพ่นน้ำออกมาเพื่อสกัดไฟ ให้อยู่ในวงแคบและไม่ลุกลามไปที่อื่น