โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา ในต้นมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญญธร หิรัญกนกโชติ

  • ธัญพิชชา แก้วสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรสารสกัด

  • เชื้อรายับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเรื่องสารสกัดสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา บนต้นมะม่วง เพื่อหาตัวละลายที่เหมาะสมจากตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ hexane, ethanol และ น้ำ ในการสกัดสมุนไพรไทยทั้ง 3 ชนิด คือ ยี่โถ บอระเพ็ด และเพชรสังฆาต และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยี่โถ บอระเพ็ด และเพชรสังฆาต ว่าสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราในต้นมะม่วงได้ดี จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากบอระเพ็ดแห้งที่สกัดด้วยวิธีการ Soxhlet extraction โดยใช้น้ำกลั่น สามารถยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุด