โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายหางกระรอกในน้ำเค็มที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฤกษ์ชัย ถาวรานันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายหางกระรอกในน้ำเค็มที่ความเข้มข้นต่างกัน โดยเพาะเลี้ยงในน้ำจืดผสมน้ำเค็มที่ความเข้มข้น 10 %, 20 %, 30 %, 40 % และ 50 %โดยปริมาตรและน้ำจืดพบว่าสาหร่ายหางกระรอกสามารถเจริญเติบโตได้ดีในความเข้มข้น 10 %, 20 % และ 30 %โดยปริมาตรในน้ำจืด ส่วนความเข้มข้นที่ 40 % และ 50 % โดยปริมาตรสาหร่ายหางกระรอกจะไม่สามารถเจริญเติบโต