โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบิสกิตผลไม้ไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรวิทย์ ไชยสุ

  • กุลชลี นันทชัย

  • นิพนธ์ โปธายี่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมทอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนม

  • อาหารว่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการนำผลไม้ต่างๆมาเป็นส่วนผสมของขนมบิสกิต ได้แก่ ลำไย มะม่วง(สุก) สับปะรด มะพร้าว และเงาะ ซึ่งอัตราส่วนหลักในการทำขนมบิสกิต คือแป้งเอนกประสงค์ 150 กรัม แป้งเค้ก 10 กรัม นมสด 60 มิลลิลิตร เนย 80 กรัม เกลือ 1 กรัม น้ำตาล 50 กรัม จากการทดลองพบว่าส่วนผสมที่ลงตัวของผลไม้ทั้ง 5ชนิดที่มีต่ออัตราส่วนข้างต้นคือ ลำไย 30 กรัม มะม่วงสุก 50 กรัม สับปะรด 30 กรัม มะพร้าว 50 กรัม เงาะ 30 กรัม เวลาที่ใช้ในการอบขนมที่ทำให้บิสกิตออกมามีลักษณะน่ารับประทานมีสีสันสวยงาม คือ 12 นาที เท่ากัน ไม่ว่าจะใช้ผลไม้ชนิดใดเป็นส่วนผสม จากการประเมินของผู้ที่ได้ลองชิม ได้ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก