โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดหญ้าจากมอเตอร์พัดลมแอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลชนก กมลพราห์ม

  • ศิรินันท์ รักกลิ่น

  • เบญจวรรณ โรจน์บุนส่งศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มอเตอร์

  • เครื่องตัดหญ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์เกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 12 Volt โดยมีการทดลองพบว่า มอเตอร์จากพัดลมเป่ารังผึ้งรถพ่วงไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบได้ แต่หากนำมอเตอร์พัดลมแอร์รถเก๋ง 12 Volt 60 Watt สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นส่วนประกอบของเครื่องตัดหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำไปทดลองกับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง ขนาด 1.5 แรงม้า พบว่าสามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการจัดทำถูกกว่าเครื่องตัดหญ้าจากต่างประเทศ