โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำหมักมูลไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล

  • วรพล ลีลาเวชบุตร

  • อิศลักษณ์ เพ็ชรสังวาลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรัสโฉม นาโค

  • วีร์ ช่วงชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทวีธาภิเศก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์