โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องWallpaper จากเศษวัสดุธรรมชาติช่วยลดความร้อนภายในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิดา ทูลพันธ์

  • วธู ขวัญชัย

  • สุพรรษา จองไพจิตรสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์

  • ชานอ้อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำได้แนวคิดที่จะลดขยะโดยนำมาทำเป็นกระดาษบุผนังหรือ Wallpaper ซึ่งสามารถดูดความร้อนได้ จึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 นำชานอ้อยมาทำWallpaper ขั้นแรกเติมโซดาไฟเพื่อให้ชานอ้อยนิ่ม นำไปต้มเพื่อให้แยกออกเป็นเส้นๆ หลังจากนั้นบดให้ละเอียด และนำเยื่อของชานอ้อยที่ได้ไปตากแห้งให้เป็นแผ่น และทาแชลแลคในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อความแข็งทนทานและเป็นมันวาว ตอนที่ 2 ทำบ้านจำลองโดยใช้กล่อง 2 ใบซึ่งมีขนาดและความหนาเท่ากัน และติด Wallpaperจากชานอ้อย หนึ่งใบ วัดอุณหภูมิของกล่องทั้งสองใบ จากการทดลองตอนที่ 1 พบว่า เยื่อของชานอ้อยสามารถเกาะติดกันเป็นแผ่นเดียวกัน แต่ไม่สวยสมบูรณ์มากนักเนื่องจากการทดลองครั้งนี้ทำเพื่อให้เห็นถึงการยึดเกาะของเยื่อจากชานอ้อย แต่ไม่ได้พิถีพิถันตกแต่งให้เกิดความสวยงาม และตอนที่ 2 พบว่า กล่องที่ติด Wallpaper จากชานอ้อยจะมีอุณหภูมิต่ำกว่ากล่องที่ไม่ติด Wallpaper สรุปได้ว่าเยื่อของชานอ้อยมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนได้จริง