โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประหยัด สะดวก ย่อยสลายง่าย ถุงเพาะต้นไม้จากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิระวัฒน์ เกษจรัล

  • ภาณุพงศ์ ภูเขา

  • เพชรแท้ พนัสอำพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถุงเพาะต้นไม้ธรรมชาติ

  • เกษตรการเพาะปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตตร์ เรื่อง ประหยัด สะดวก ย่อยสลายง่าย ถุงเพาะต้นไม้จากธรรมชาติ จากการที่ได้รับข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับถุงเพาะต้นไม้ จึงได้ทราบว่าการเพาะต้นไม้จากถุงเพาะต้นไม้พลาสติกนั้น ต้องฉีกถุงทิ้งก่อนนำลงไปปลูกในดิน ทำให้ถุงเพาะต้นไม้นั้นกลายเป็นขยะเกลื่นกลาด อีกทั้งพลาสติกเป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน ทำให้ได้เกิดความคิดขึ้นมาว่า ถ้าถุงเพาะต้นไม้ทำมาจากวัสดุที่สามารถใช้เวลาย่อยสลายเร็ว และสามารถที่จะนำลงไปปลูกในดินได้ จึงนำวัสดุธรรมชาติต่าง ๆ มาทำเป็นถุงเพาะต้นไม้ แล้วสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 3 เดือน ได้ผลสรุปว่า ถุงเพาะต้นไม้ที่ทำมาจากวัสดุกล้วยผสมกับมันสำปะหลังสามารถที่ทนอยู่ได้นานกว่าวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ อีกทั้งยังลดต้นทุนในการผลิตถุงเพาะต้นไม้และช่วยลดปัญหาด้านขยะจากถุงเพาะต้นไม้พลาสติก