โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหารจากพืชธรรมชาติและปฎิกิริยาเคมีบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัท นันต๊ะเสน

  • พงษ์สิทธิ์ นันต๊ะเสน

  • มณีรัตน โกวฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • ปรัชญา จันทร์แก้ว

  • วรัญญู เรือนคำ

  • อัครเดช อภัยศรี

  • เรณู อบกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการตรวจสอบ

  • ฟอร์มาลีน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาชนิดของพืชธรรมชาติที่ทำปฎิกิริยากับสารฟอร์มาลีน ได้แก่ กระเจี๊ยบ อัญชัน ขิง ลูกผักปลัง ใบเตย ยาสูบ ขมิ้นชัน ซึ่งพบว่าพืชที่ทำปฎิกิริยากับสารฟอร์มาลีนได้ดีที่สุด คือ ดอกอัญชัน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีฟ้าเป็นสีม่วง ปริมาณความเข้มข้นของดอกอัญชันที่เกิดปฎิกิริยาได้ชัดเจน ในน้ำ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร คือตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป สรุปได้ว่าสามารถทำการทดสอบหาฟอร์มาลีนในอาหารทะเลได้เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดสอบของกระทรวงสาธารณสุขและได้ผลลัพท์ในทิศทางเดียวกัน