โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาล้างจานและสบู่จากเปลือกกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผกาวรรณ เครือจันทร์ต๊ะ

  • เดือนเพ็ญ สุดจำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • วรัญญู เรือนคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยน้ำว้า

  • น้ำยาล้างจาน

  • สบู่

  • เปลือกกล้วย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต062/2538 ผู้ทำโครงงานมีจุดมุ่งหมายในการทำโครงงานนี้เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการทำน้ำยาล้างจานและสบู่จากเปลือกกล้วยน้ำว้าและเพื่อทดสอบน้ำยาที่ผลิตได้โดยเปรียบเทียบกับน้ำยาล้างจานและสบู่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด จากการศึกษาพบว่า น้ำยาล้างจานและสบู่ที่ผลิตจากเปลือกกล้วยน้ำว้า มีลักษณะเป็นสารละลายใสสีเหลือง การทำน้ำยาที่เหมาะสมคือ ใช้ขี้เถ้า 200 กรัม ในน้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทิ้งไว้ 1 คืน นำสารละลายส่วนบนมา 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เคี่ยวให้เดือด เติมน้ำมันมะกอกลงไป 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร เคี่ยวจนเป็นสารละลายสีขาวขุ่น ทิ้งไว้ให้เย็น ส่วนบนเป็นน้ำมันให้ตวงทิ้ง ส่วนที่อยู่ข้างล่างจะเป็น น้ำยาล้างจานและสบู่ เมื่อทดสอบน้ำยาล้างจานและสบู่ที่ผลิตได้เปรียบเทียบกับน้ำยาล้างจานและสบู่ในท้องตลาด สามารถขจัดคราบไขมันที่อยู่บนจานกระเบื้องและมือได้ ไม่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานและสบู่ติดอยู่ จึงนับเป็นการใช้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาเป็นสิ่งที่มีค่า และมีความปลอดภัยในการนำไปใช้อีกด้วย