โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้น้ำสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ง, หนอมม้วนใบในลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศกร บุญมาทน

  • วุฒิไกร ฉันทะโส

  • ศักดิ์ชัย วรรณทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลำไยการเจริญเติบโต

  • สมุนไพรการสกัด

  • หนอนม้วนใบกำจัด

  • เพลี้ยแป้งกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณยับยั้งและป้องกันเพลี้ยแป้ง โดยสมุนไพรเหล่านี้ ได้แก่ สะเดา เมล็ดน้อยหน่า พรกสด ขมิ้น กระเทียม ใช้วิธีการหมักความเข้มข้นโดยจากการทดลองนำน้ำสกัดในแต่ละสูตรมาฉีดพ่นในห้องทดลอง พบว่า น้ำสกัดที่ใช้กระเทียมเป็นตัวควบคุมประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดเพลี้ยแป้งได้ดีที่สุดจากทั้งหมด 3 สูตร คือ น้ำสกัดกระเทียม น้ำสกัดพริกสด น้ำสกัดขมิ้นชัน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนในการผลิตและยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งหนอนม้วนใบ หนอนต่าง ๆ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ลดการทำลายพืชผลของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี