โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกรอกน้ำผลไม้ระบบสูญญากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชนันท์ เลียวหิรัญ

  • สุทัชชา ลิมปนะพฤกษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูเกียรติ ชัยชนะดารา

  • พรพิมล บุญจร

  • อรวรรณ เชิดเกียรติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p66

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการบรรจุน้ำผลไม้ขายตามร้านค้าหรือรถเข็นขายผลไม้ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตักน้ำผลไม้จากภาชนะบรรจุน้ำผลไม้เทลงบนกรวย ซึ่งมักจะมีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกในอากาศตกลงไปในภาชนะบรรจุน้ำผลไม้และกรวยในระหว่างการกรอก อีกทั้งน้ำผลไม้จะล้นออกมาเลอะเทอะได้โดยง่ายเมื่อบรรจุเต็มขวด ทำให้ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่สะดวก ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดทำเครื่องกรอกน้ำผลไม้ระบบสูญญากาศขึ้น โดยใช้เครื่องสูบอัด (Compressor) ของตู้เย็นมาเป็นตัวสูบอากาศออกจากขวดที่จะบรรจุน้ำผลไม้ลงไป ทำให้ภายในขวดนี้เป็นสูญญากาศ แล้วมีท่ออีกท่อหนึ่งต่อไปยังกรวยกรอง ซึ่งอยู่ภายในภาชนะบรรจุน้ำผลไม้ ทำให้น้ำผลไม้ถูกดูดผ่านสายยางเข้าไปแทนที่อากาศภายในขวด เมื่อน้ำถึงระดับปากขวด น้ำผลไม้ส่วนที่เกินยังสามารถนำกลับมาใส่ภาชนะบรรจุน้ำผลไม้เดิมได้อีก จึงทำให้ถูกสุขลักษณะ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการกรอก และไม่สูญเสียประมาณน้ำผลไม้ไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งเครื่องกรอกน้ำผลไม้นี้ยังมีขนาดที่พอเหมาะแก่การประกอบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนได้อีกด้วย