โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสัญญาณกันขโมยรถจักรยานยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญทัต คงเถลิงศิริวัฒนา

  • ยุทธนา ติยวรนันท์

  • วีรพงษ์ ตั้งวิจิตราภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงจุรี จงอุตส่าห์

  • พาณี เกษียรสินธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กันขโมย

  • อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันการขโมยรถวิธีต่างๆ โดยประดิษฐ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายไฟของรถ 4 จุด คือ คลัชซ์ ขาตั้งเดี่ยว ขาตั้งคู่ เบาะรถ และสายไฟของตัวรถด้วยการต่อเชื่อมทุกจุดเข้ากับสัญญาณกันขโมยที่นำไหว้ใต้เบาะรถแล้ว จากนั้นเปิดสวิทซ์ทิ้งไว้ เมื่อมีคนมายกขาตั้งเดี่ยว ขาตั้งคู่ หรือเปิดเบาะ เครื่องจะทำงานทันทีคือ มีเสียงไซเรนดังขึ้น 90 เดซิเบล นาน 1 นาที แต่ถ้ายังมีการสตาร์ทเครื่องออกไปโดยสัญญาณยังไม่ดังเมื่อผ่านไป 7 วินาทีเครื่องยนต์จะดับ และเสียงไซเรนดังขึ้นอีกครั้ง หลังจากนั้นก็ไม่สามารถต่อสายตรงเพื่อให้เครื่องทำงานได้ ประโยชน์สามารถนำไปใช้ป้องกันการถูกลักขโมยได้กับยานพาหนะเกือบทุกชนิดและใช้กับจักรยานยนต์ได้ทุกยี่ห้อ