โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบบอแรกซ์ด้วยสารสกัดจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรอารีย์ เจตธำรงค์

  • วัชระ จุดเอียด

  • องค์อาจ อาภากร

  • อนุชิต รัตนพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

คัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บอแรกซ์ การตรวจสอบ

  • พืช สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองของโครงงานนี้ใช้พืช 15 ชนิดมาศึกษาการเปลี่ยนสีเมื่อนำไปทดสอบกับบอแรกซ์เทียบกับขมิ้นที่แนะนำในตำราเรียน ผลการทดลองพบว่าพืชที่ทำปฏิกิริยากับบอแรกซ์แล้วเปลี่ยนสีได้แก่ ขมิ้นชันเปลี่ยนจากสีเหลืองเข้มเป็นสีน้ำตาลแดงเข้ม ดอกเทียนเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีน้ำตาลเข้ม ดอกชบาหนูเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีน้ำตาลเขียวเข้ม ดอกกุหลาบบ้านเปลี่ยนจากสีชมพูส้มเป็นสีเหลืองเขียว ใบผีเสื้อเปลี่ยนจากสีม่วงแดงเป็นสีเขียว ดอกอัญชันเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวขี้ม้า นอกจากนี้ได้ทำการทดสอบค่า pH ของสารละลายบอแรกซ์ ความเข้มข้น 10 กรัม/น้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่ามีค่า pH ประมาณ 10 จึงได้นำสารละลายด่างที่มีค่า pH ใกล้เคียงบอแรกซ์มาทดสอบ เช่นเดียวกับสารละลายบอแรกซ์ ผลปรากฏว่ามีการเปลี่ยนสีเช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้านำอาหารที่สงสัยมาทำการทดสอบด้วยสารสกัดจากพืชดังกล่าวแล้วเกิดการเปลี่ยนสี จึงสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่า อาหารนั้นมีบอแรกซ์ผสมอยู่