โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคการคงความสดของดอกไม้ด้วยกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปนัดดา วิภาคย์พจนกิจ

  • รัชนก วงศ์วัฒนกิจ

  • วศินี กาญจนปราโมทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ไม้ดอก กุหลาบ

  • ไม้พุ่มผลัดใบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการคงความสดของดอกกุหลาบให้นานที่สุด ซึ่งมีวิธีการทดลองคือนำดอกกุหลาบมาแช่ในสารละลายแต่ละชนิดคือ น้ำตาล เกลือ และน้ำตาลผสมเกลือ ซึ่งพบว่าดอกกุหลาบจะคงความสดได้นานที่สุดเมื่อแช่ในสารละลายน้ำตาลผสมเกลือแล้วนำมาหาปริมาณที่เหมาะสมพบว่าเมื่อใช้ปริมาณน้ำตาล 5 g ต่อ เกลือ 1 g ได้ผลดีที่สุดแล้วนำมาทดลองกับกระแสไฟฟ้าโดยเสียบที่ดอกกุหลาบโดยใช้ปริมาณกระแสไฟและตำแหน่งในการเสียบที่ต่างกันพบว่าการใช้ไฟขนาด 3 volt จะทำให้ดอกกุหลาบคงความสดได้นานที่สุดและเสียบที่ตำแหน่งก้านดอกจะได้ผลดีที่สุด