คิดค้นวิธีดื่มกาแฟรักษาเบาหวานแทนการฉีดอินซูลิน

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

จดหมายข่าว วว 21, 6 (มิ.ย. 2561) 10

หัวข้อ:

กาแฟเพื่อสุขภาพ. เบาหวาน -- โภชนบำบัด.

บทคัดย่อ

นักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีกลางสวิสที่นครซูริก (SFIT Zurich) ของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Nature Communications ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายเซลล์ผลิตยารักษาเบาหวานในร่างกายของหนูทดลอง ทำให้หนูที่ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ เพียงได้รับเครื่องดื่มที่มีกาแฟอีน เช่น กาแฟ ชา โคล่า หรือเครื่องดื่มชูกำลัง กระบวนการปลูกถ่ายเซลล์เริ่มจากการดัดแปลงพันธุกรรมให้ยีนในเซลล์มีลักษณะตามที่ออกแบบไว้ เมื่อเซลล์ชนิดพิเศษนี้เข้าสู่ร่างกายของหนูทดลองที่ป่วยเบาหวาน จะผลิตยาที่เรียกว่า GLP-1 ออกมาเมื่อได้สัมผัสกับกาเฟอีนในกระแสเลือด เซลล์ที่ผลิตยารักษาเบาหวานนี้จะถูกบรรจุไว้ในแคปซูลเจลขนาดเล็ก ในแต่ละแคปซูลจะมีเซลล์ผลิตยาอยู่หลายร้อยเซลล์ โดยยา GLP-1 จะกระตุ้นให้เบตาเซลล์ในตับอ่อนผลิตอินซูลิน เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหาร แคปซูลดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานได้นานราวครั้งละ 6 เดือน - 1 ปี โดยคนไข้สามารถรับการฉีดปลูกถ่ายซ้ำได้ทั้งนี้ ต้องพัฒนา ปรับปรุง วิธีการนี้อีกต่อไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อให้นำมาใช้ในมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย