วิเคราะห์องค์ประกอบไวน์ทางประสาทสัมผัส

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการนิตยสารฟู๊ดโฟกัส ไทยแลนด์

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 147 (มิ.ย. 2561) 54-57

หัวข้อ:

ไวน์. ประสาทสัมผัส.

บทคัดย่อ

ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มีความซับซ้อนในการสังเกตกลิ่นและรสชาติ การพิจารณากลิ่นของไวน์คือการอธิบายส่วนประกอบและความหลากหลายของผลไม้ที่ใช้ เทคนิคการทำไวน์ อายุการบ่ม รูปแบบการหมัก ไวน์มีรสชาติพื้นฐาน คือ รสหวานจากปริมาณน้ำตาลในไวน์ รสเปรี้ยวจากกรดธรรมชาติ รสขมจากไวน์ที่บ่มไม่เต็มที่ และปริมาณแทนนิน และรสเค็ม ที่มาจากพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบของไวน์ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดทั้งการดู การชิม การดม เป็นต้น