นํ้ามันมะพร้าว

ผู้เขียน

อนุสรา ผนิศวรนันท์

เอกสารที่มา

EXCISE NEWSLETTER 27, 9 (ก.ย. 2559) 10-12

หัวข้อ:

นํ้ามันมะพร้าว. นํ้ามันมะพร้าว -- การผลิต.

บทคัดย่อ

มะพร้าวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cocos noeifera L. ชื่อสามัญคือ Coconut ทุกส่วนของมะพร้าวสามารถสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เนื้อและน้ำมะพร้าวเป็นส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ทั้งการบริโภคในครัวเรือนและในอุตสาหกรรม ปัจจุบันน้ำมันมะพร้าวได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ และช่วยขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกาย น้ำมันมะพร้าวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Virgin coconut oil) ที่ผ่านกระบวนการสกัดโดยไม่ใช้สารเคมีหรือใช้ความร้อนน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลย จะมีลักษณะใส ไม่มีสี มีกลิ่นหอม เก็บได้นาน วิธีสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ยังคงคุณค่าของสารอาหารต่างๆไว้ได้มากที่สุด ได้แก่ การสกัดเย็น หรือหีบเย็น (Cold press) การสกัดแบบเปียก และวิธีการหมัก ซึ่งคุณภาพของน้ำมันที่ได้จากแต่ละวิธีจะแตกต่างกัน สำหรับน้ำมันมะพร้าวที่เหมาะสมในการทำน้ำมันกลั้วปาก (oil pulling) คือน้ำมันที่ผ่านการสกัดหรือบีบเย็น เพราะคงคุณค่าของสารอาหารต่างๆไว้ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับไขมันในมะพร้าวเป็นไขมันอิ่มตัว มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก อุดมไปด้วยวิตามิน เกลือแร่ และสารต้านอนุมูลอิสระ มีประโยชน์ในด้านการรักษาโรคและในด้านความงามอีกด้วย