น้ำมันทอดซ้ำ...เพชฌฆาตร้าย ทำลายสุขภาพ

ผู้เขียน

จิรนันท์ บุญนิล

เอกสารที่มา

METROLOGY INFO 18, 88 (เม.ย. 2559) 6-7

หัวข้อ:

น้ำมันทอดอาหาร -- องค์ประกอบ. น้ำมันทอดอาหารใช้แล้ว -- แง่อนามัย. น้ำมันทอดอาหารใช้แล้ว -- โพลาร์.

บทคัดย่อ

น้ำมันเปรียบเสมือนตัวนำความร้อน หากได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงและใช้ซ้ำเป็นเวลานาน จะทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือดำหนืดข้น เกิดฟอง และมีควันมากเวลาทอด เกิดสารก่อมะเร็ง การใช้น้ำมันทอดซ้ำจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตที่ได้รับไอระเหยจากน้ำมันทอดซ้ำ และผู้บริโภคที่รับประทานอาหารจากน้ำมันทอดซ้ำ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฉบับที่ 283 กำหนดให้น้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบเพื่อจำหน่าย ทั้งน้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์มีค่าสารโพลาร์ (Total Polar Material,TPM) ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหมัก ผู้บริโภคจึงควรระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหารทอด และผู้ประกอบการควรมีจิตสำนึกในการประกอบอาหารด้วย