"ขนมปังเทวดา" อาสาสอนอาชีพให้ฟรี

ผู้เขียน

พารนี, นามแฝง

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 23, 424 (ม.ค. 2561) 60-61

หัวข้อ:

ขนมปัง. ขนมปัง -- แง่โภชนการ.

บทคัดย่อ

ขนมปังเทวดา เป็นร้านขนมปังนึ่งที่เน้นคุณภาพสินค้า ใส่เนย ใส่นม ใส่น้ำผึ้งให้มากขึ้น ทำไส้สังขยาเอง ร้านขนมปังเทวดา จัดทำโครงการ “ขนมปังฝาก” เป็นโครงการที่ให้ผู้สนใจบริจาคเงินหรือซื้อขนมปังของร้านและฝากไว้แจกให้กับ คนยากไร้ คนพิการ ผู้ป่วย สตรีมีครรภ์ รับประทานฟรี คลละ 3 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ร้านขนมปังเทวดายังถ่ายทอดวิธีการทำสังขยา วิธีการนึ่งขนมปังให้นิ่มตลอด แหล่งซื้อวัตถุดิบให้กับผู้สนด้วย