ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง : การคาดการณ์ถึงปี 2569

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการนิตยสารฟู๊ดโฟกัส ไทยแลนด์

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 147 (มิ.ย. 2561) 42-45

หัวข้อ:

อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง. ผลิตภัณฑ์.

บทคัดย่อ

มีการคาดการณ์ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 7.2 ต่อปี และร้อยละ 4.3 ต่อปี จนถึงปี 2569 ตามลำดับ โดยผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็งทั้งหมดบรรจุภัณฑ์แช่เยือกแข็งหรือแช่เย็น มีส่วนแบ่งในเชิงมูลค่ามากกว่าบรรจุภัณฑ์กระป๋อง และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีมูลค่ามากกว่า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก เป็นต้น