พลังของพืช...ในเทคโนโลยีการเคลือบเพื่อลดไขมัน

ผู้เขียน

Jillean Pangan, แปลโดย ขวัญชนก พึ่งวุฒิ

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 147 (มิ.ย. 2561) 50-51

หัวข้อ:

พืช. เทคโนโลยีการเคลือบ.

บทคัดย่อ

อาหารที่ผ่านการแปรรูปอาจมีความต้องการการป้องกันการสูญเสียความชื้น เนื้อสัมผัส และลักษณะปรากฏ ซึ่งกระบวนการเคลือบในอุตสาหกรรมอาหาร นิยมใช้สตาร์ชเป็นส่วนผสมหลักเนื่องจากสามารถช่วยในด้านการยึดเกาะที่ดี ช่วยคงรูปร่างให้กับผลิตภัณฑ์ ให้ลักษณะฟิล์มเคลือบที่ใส ช่วยในการเพิ่มน้ำหนัก และควบคุมด้านเนื้อสัมผัส จึงไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเคลือบด้วยสตาร์ชในผลิตภัณฑ์เฟรนช์ฟรายด์จะช่วยคงความร้อนหลังทอดไว้ได้นานขึ้น และช่วยลดการดูดซับน้ำมันหลังการทอดได้ด้วย อุตสาหกรรมที่นิยมใช้กระบวนการเคลือบในการแปรรูปนั้นมีมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว เบเกอรี ผัก เนื้อ ปลา และจากกระแสประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบที่มีการผสมเครื่องเทศและกลิ่นรสต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานที่มีความต้องการความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง