นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลดน้ำตาลสู่สังคมไทยไร้เบาหวาน

ผู้เขียน

ไพรินทร์ บุญณายานนท์

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 147 (มิ.ย. 2561) 34-36

หัวข้อ:

ความหวาน -- นวัตกรรม. เบาหวาน -- ไทย.

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ลดน้ำตาล เป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ นวัตกรรมด้านสารให้ความหวานแทนน้ำตาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบรนด์เครื่องดื่มจะต้องแสวงหาวัตถุดิบที่สามารถให้ความหวาน รสชาติ และเนื้อสัมผัสได้ใกล้เคียงกับน้ำตาลมากที่สุด การใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์ที่ใช้ทดแทนน้ำตาล เช่น แอสปาร์แตมแซคคาริน (ขัณฑสกร) มีข้อจำกัด คือ รสชาติขม เฝื่อน และกลิ่นที่ไม่เหมือนน้ำตาล ผู้ผลิตจึงเริ่มทดแทนสารให้ความหวานสังเคราะห์ด้วยสารเพิ่มความหวานจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น หญ้าหวาน หล่อฮั้งก้วย ซึ่งก็ยังไม่ได้ช่วยในคุณสมบัติอื่นๆ เช่น เนื้อสัมผัส ความข้น หรือสีที่ได้รับจากการใส่น้ำตาล จึงมีการใช้เทคโนโลยีการปรับการรับรสชาติ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ ช่วยเพิ่มการรับรสชาติ ความหวาน และเนื้อสัมผัสสามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม เบเกอรี ซีเรียล และลูกอม โดยช่วยเพิ่มความหวานในผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำตาลได้ร้อยละ 50 ขึ้นไปกับกฎหมายและข้อกำหนดของฉลากผลิตภัณฑ์