โซเดียมในเมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม และเมล็ดฟักทองอบ

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 208 (มิ.ย. 2561) 32-39

หัวข้อ:

เกลือโซเดียม. ทานตะวัน -- เมล็ด -- ปริมาณโซเดียม. แตงโม -- เมล็ด -- ปริมาณโซเดียม. ฟักทอง -- เมล็ด -- ปริมาณโซเดียม.

บทคัดย่อ

เมล็ดทานตะวันอบแห้ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเมล็ดทานตะวันดิบที่คัดเมล็ดเสียและลีบออกมาต้มในน้ำเกลือแล้วทำให้แห้ง อาจนำมากะเทาะเปลือกแล้วคัดแยกเมล็ดออกจากเปลือก มาตรฐานทั่วไปต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ขนาดของเมล็ดควรใกล้เคียงกัน เป็นเมล็ดสมบูรณ์ มีการนำตัวอย่างเมล็ดทานตะวันอบแห้ง จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเมล็ดแตงโมและเมล็ดฟักทอง 7 ผลิตภัณฑ์ มาทดสอบเพื่อหาสิ่งแปลกปลอม เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด และเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมจากฉลากทุกผลิตภัณฑ์ ผลการเปรียบเทียบฉลาก พบว่า ผลิตภัณฑ์เมล็ดอบแห้งที่มีโซเดียมสูง ได้แก่ เมล็ดทานตะวันอบตราปาป้าฮัทมีปริมาณโซเดียม 1,000 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม เมล็ดทานตะวันตราซันสแนคดั้งค์ (กะเทาะเปลือก) มีโซเดียม 600 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม เมล็ดฟักทองตราทองการ์เด้น (กะเทาะเปลือก) มีโซเดียม 575.7 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม และเมล็ดแตงโมM16 ไม่แกะเปลือก มีปริมาณโซเดียม 525 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม