ไซบูทรามีนในอาหารเสริมที่กล่าวอ้างลดน้ำหนัก

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 208 (มิ.ย. 2561) 24-31

หัวข้อ:

อาหารลดน้ำหนัก -- ไซบูทรามีน. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- ไซบูทรามีน.

บทคัดย่อ

โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่บรรยายสรรพคุณช่วยในการลดน้ำหนัก รวม 16 ผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบหายาไซบูทรามีนและยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มต้านอาการซึมเศร้า มีผลข้างเคียงในการลดความอยากอาหาร ผลการทดสอบพบว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 6 ตัวอย่าง ปนเปื้อนไซบูทรามีนและฟลูออกซิทีน ซึ่งไซบูทรามีน มีผลทำให้หัวใจเต้นเร็ว มีความดันโลหิตสูง เสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง