รู้เท่าทันไขมันทรานส์

ผู้เขียน

ประพจน์ เภตรากาศ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 208 (มิ.ย. 2561) 62-63

หัวข้อ:

กรดไขมันทรานส์.

บทคัดย่อ

ไขมันในอาหารมี 3 ชนิดหลัก ได้แก่ ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว และไขมันทรานส์ ซึ่งไขมันทรานส์เกิดจากกระบวนการผลิตโดยทำให้น้ำมันพืชแข็งตัวด้วยการเติมไฮโดรเจน ไขมันทรานส์มีผลทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดอันตรายในเลือดสูงขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ องค์การอนามัยโลกระบุว่าการบริโภคไขมันทรานส์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจร้อยละ 21 และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรร้อยละ 28 การลดการบริโภคไขมันทรานส์จะช่วยลดการเกิดหัวใจวายและการเสียชีวิตได้